Plan strony

 

ppoż - plan strony

 

"Strona Główna" Krótki opis charakteru firmy Hazards Control.

"Oferta" Strona zawiera skrócony opisy wykonywanych zadań oraz odnośniki, min.:

- analiza ochrony ubezpieczeniowej
- analiza ryzyka
- analiza stanu technicznego urządzeń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska
- analiza dotycząca zmiany sposobu użytkowania obiektu
- analiza zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- audyt bezpieczeństwa (informatycznego, pożarowego, ochrony mienia, ubezpieczeniowego)
- audyt bezpieczeństwa a ubezpieczenie nieruchomości (materiał z wystąpienia "audyt bezpieczeństwa, Warszawa 17.06.2010")
- audyty przeprowadzane w jednostkach zajmujących się oceną ryzyk ubezpieczeń majątkowych i innych
- desktopowa (zza komputera) ocena ryzyka
- ewakuacja i kryteria oceny warunków ewakuacji
- ewakuacja ppoż. pracowników
- farby ognioochronne do stali - wykonanie licencja, polski producent
- gaszenie na czysto - nowoczesne polskie technologie ppoż.
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (opis, nasz plakat)
- instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
- kalkulacja dotycząca kwalifikacji fabryki do kategorii zakładów przemysłowych o zwiększonym lub dużym ryzyku
- konsultacje dotyczące procesu likwidacji szkód oraz restytucji mienia
- konsultacje oraz przygotowywanie wykładni prawnych z zakresu przepisów bezpieczeństwa pożarowego
- kwalifikacja zakładu na podstawie ilości substancji niebezpiecznych
- modelowanie pożaru w budynku
- montaż kamer video
- obliczenia gęstości obciążenia ogniowego
- ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego
- ocena zagrożenia środowiska naturalnego
- ochrona terenu i obiektu; specjalistyczne szkolenia - między innymi pracowników ochrony
- opracowywanie programów oceny ryzyka
- optymalizacja bezpieczeństwa pożarowego przemysłowych procesów wytwórczych
- oznakowanie bezpieczeństwa - zastosowanie znaków, audyt oznakowania bezpieczeństwa
- plan ewakuacji
- plan obiektów i terenu
- plany rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja oraz dobór najodpowiedniejszego sprzętu przeciwpożarowego
- pożar w budynku
- serwis systemów bezpieczeństwa (system sygnalizacji pożaru, system wykrywania gazów)
- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla firm
- szkolenia dla inżynierów ryzyka oraz underwriter-ów
- szybkość rozwoju pożaru
- zagrożenia wybuchem
- znaki bezpieczeństwa, ewakuacji, przeciwpożarowe.

"Wiedza i Doświadczenie" Odpis ścieżki zawodowej, do momentu podjęcia decyzji o budowie firmy zajmującej się bezpieczeństwem, przy wsparciu znanych osób w branży.

- uprawnienia inżyniera bezpieczeństwa pożarowego

"Kontakt"

Publikacje:

- Dochodzenie powybuchowe z udziałem pyłów palnych - wybrane aspekty
- Mniej ryzyka, więcej efektywności
- H2O jako środek gaśniczy w XXI wieku
- Rola dochodzeń popożarowych.

 

 

Hazards Control

 

Powyższy plan strony prezentuje działalność naszej firmy w ograniczonym zakresie, często też doradzamy i wykonujemy nowe zadania z pogranicza wielu dyscyplin związanych z bezpieczeństwem. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami w kraju i na świecie, na bieżąco aktualizujemy naszą wiedzę, aby sprostać zadaniom stawianym przez naszych Klientów.

 

 

instrukcja_bezpieczeństwa_pożarowego_ppoż