Szybkość rozwoju pożaru

 

ppoż - szybkość rozwoju pożaru

 

Badanie szybkości rozwoju pożaru w wybranych układach pomieszczeń budynku: pomieszczenie - korytarz, pomieszczenie - korytarz - klatka schodowa, trzy - cztery pomieszczenia mieszkalne lub inne. Szybkość rozwoju pożaru ocenia się za pomocą czasów do wystąpienia warunków krytycznych w środowisku pożaru określonych parametrami pożaru takimi jak: temperatura górnej i dolnej warstwy, położenie górnej warstwy, stężenie produktów spalania i tlenu.


Zakres obejmuje określenie czasu do zaistnienia warunków krytycznych dla powodzenia samodzielnej ewakuacji ludzi, obliczenia parametrów stanu pożaru w funkcji czasu jego rozwoju P = P(t) oraz przyjęcie scenariuszy pożaru zakładających:

 

- krzywą przebiegu intensywności wydzielania ciepła w funkcji czasu

- układy pomieszczeń

- otwory wentylacyjne (okna, drzwi, wentylacja grawitacyjna, klapa oddymiająca)

- miejsce położenia pożaru

- emisję produktów gazowych

- spadek poziomu zawartości tlenu

 

 

Wykonanie symulacji szybkości rozwoju pożaru budynku - Hazards Control.

obejrzyj też:

|bezpieczeństwo pożarowe budynku|ocena zagrożenia wybuchem|ewakuacja kryteria bezpieczeństwa|instrukcja bezpieczeństwa pożarowego|

instrukcja-plan strony

Szybkość rozwoju pożaru ppoż - kontakt