Oznakowanie bezpieczeństwa - znaki bezpieczeństwa - zastosowanie znaków

 

ppoż - oznakowanie bezpieczeństwa - znaki bezpieczeństwa - zastosowanie znaków

 

Oznakowanie bezpieczeństwa - zastosowanie znaków. Na Państwa życzenie wykonamy audyt oznakowania bezpieczeństwa. Hazards Control - profesjonalnie wykonamy oznakowanie, serdecznie zapraszamy.

 

Wyjście ewakuacyjne
Wyjście ewakuacyjne

Kierunek do wyjścia
Kierunek do wyjścia
drogi ewakuacyjnej w prawo

Kierunek do wyjścia
Kierunek do wyjścia
drogi ewakuacyjnej w lewo

Kierunek do wyjścia drogi
Kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w dół w prawo

Kierunek do wyjścia drogi
Kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w dół w lewo

Kierunek do wyjścia drogi
Kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w górę w lewo

Kierunek do wyjścia drogi
Kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w górę w prawo

Kierunek drogi ewakuacyjnej
Kierunek drogi ewakuacyjnej

Drzwi ewakuacyjne
Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne
Drzwi ewakuacyjne

Ciągnąć aby otworzyć
Ciągnąć aby otworzyć

Pchać aby otworzyć
Pchać aby otworzyć

Kierunek drogi ewakuacyjnej
Kierunek drogi ewakuacyjnej

Kierunek drogi ewakuacyjnej
Kierunek drogi ewakuacyjnej

Stłuc aby uzyskać dostęp
Stłuc aby uzyskać dostęp

Przesunąć w celu otwarcia
Przesunąć w celu otwarcia

Klucz do wyjścia ewakuacyjnego
Klucz do wyjścia ewakuacyjnego
znajduje się w...

Miejsce zbiórki do ewakuacji
Miejsce zbiórki do ewakuacji

Pojemnik z maskami ucieczkowymi
Pojemnik z maskami ucieczkowymi

Rękaw ratowniczy
Rękaw ratowniczy

Drabina ewakuacyjna
Drabina ewakuacyjna

Wyjście exit
Wyjście exit

Emegency exit
Emegency exit

Exit
Exit

Droga ewakuacyjna
Droga ewakuacyjna

Wyjście awaryjne
Wyjście awaryjne

Wyjście ausgang
Wyjście ausgang

Okno ewakuacyjne
Okno ewakuacyjne

Miejsce składowania noszy
Miejsce składowania noszy

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
dla niepełnosprawnych w prawo

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
dla niepełnosprawnych w lewo

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
w dół (znak uzupełniający)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
w górę (znak uzupełniający)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
w dół w prawo (znak uzupełniający)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
w dół w lewo (znak uzupełniający)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
w górę w prawo (znak uzupełniający)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
w górę w lewo (znak uzupełniający)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
schodami w dół w prawo (znak uzupełniający)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
schodami w dół w lewo (znak uzupełniający)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
schodami w górę w lewo (znak uzupełniający)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
schodami w górę w prawo (znak uzupełniający)

Uwaga próg
Uwaga próg

Uwaga niski strop
Uwaga niski strop

Uwaga stopień
Uwaga stopień

Uwaga strome schody
Uwaga strome schody

Klucz do wyjścia ewakuacyjnego
Klucz do wyjścia ewakuacyjnego

Rejon bez wyjścia ewakuacyjnego
Rejon bez wyjścia ewakuacyjnego

Zakaz korzystania z dźwigu
Zakaz korzystania z dźwigu
osobowego w razie pożaru

Ciągnąć
Ciągnąć

Pchać
Pchać

Ciągnąć aby otworzyć
Ciągnąć aby otworzyć

Pchać aby otworzyć
Pchać aby otworzyć

Pull
Pull

Push
Push

Klamka
Klamka

Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc

Nosze
Nosze

Telefon alarmowy do
Telefon alarmowy do
wezwania pierwszej pomocy

Prysznic
Prysznic

Prysznic do przemywania oczu
Prysznic do przemywania oczu

Rewers znaków bezpieczeństwa
Rewers znaków bezpieczeństwa
(przyklejonych na szybach)

Rewers znaków bezpieczeństwa
Rewers znaków bezpieczeństwa
(przyklejonych na szybach)

Palenie tytoniu zabronione
Palenie tytoniu zabronione

Zakaz używania otwartego
Zakaz używania otwartego
ognia - palenie tytoniu zabronione

Zakaz gaszenia wodą
Zakaz gaszenia wodą

Nie zastawiać
Nie zastawiać

Zestaw sprzętu pożarowego
Zestaw sprzętu pożarowego

Hydrant wewnętrzny
Hydrant wewnętrzny

Gaśnica
Gaśnica

Telefon do użycia
Telefon do użycia
w stanie zagrożenia

Alarmowy sygnalizator akustyczny
Alarmowy sygnalizator akustyczny

Drabina pożarowa
Drabina pożarowa

Kierunek do miejsca
Kierunek do miejsca
rozmieszczenia sprzętu pożarniczego
lub urządzenia ostrzegającego

Kierunek do miejsca
Kierunek do miejsca
rozmieszczenia sprzętu pożarniczego
lub urządzenia ostrzegającego

Uruchamianie ręczne
Uruchamianie ręczne

Niebezpieczeństwo pożaru
Niebezpieczeństwo pożaru
- materiały łatwopalne

Materiały utleniające
Materiały utleniające

Niebezpieczeństwo wybuchu
Niebezpieczeństwo wybuchu
- materiały wybuchowe

Nie zastawiać - droga pożarowa
Nie zastawiać - droga pożarowa

Uruchamianie klap dymowych
Uruchamianie klap dymowych

Miejsce uruchamiania
Miejsce uruchamiania
urządzenia gaśniczego

Przyłącze półstałego
Przyłącze półstałego
urządzenia gaśniczego

Kurek główny instalacji gazowej
Kurek główny instalacji gazowej

Suchy pion
Suchy pion

Przeciwpożarowy zbiornik wody
Przeciwpożarowy zbiornik wody

Przeciwpożarowe stanowisko
Przeciwpożarowe stanowisko
czerpania wody

Dźwig przeciwpożarowy
Dźwig przeciwpożarowy

Otwieranie klap przeciwpożarowych
Otwieranie klap przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Hydrant zewnętrzny
Hydrant zewnętrzny

Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!

Niebezpieczeństwo pożaru
Niebezpieczeństwo pożaru
- materiały łatwopalne

Uwaga! Gaz płynny
Uwaga! Gaz płynny
- produkt łatwopalny

Materiały utleniające
Materiały utleniające

Niebezpieczeństwo wybuchu
Niebezpieczeństwo wybuchu
- materiały wybuchowe

Sprzęt gaśniczy
Sprzęt gaśniczy

Sprzęt przeciwpożarowy
Sprzęt przeciwpożarowy

Wyłącznik prądu
Wyłącznik prądu

Główny wyłącznik prądu
Główny wyłącznik prądu

Tablica rozdzielcza
Tablica rozdzielcza

Główna tablica rozdzielcza
Główna tablica rozdzielcza

Sprzęt przeciwpożarowy
Sprzęt przeciwpożarowy

Przycisk alarmowy
Przycisk alarmowy

Telefon bezpieczeństwa
Telefon bezpieczeństwa

Gaśnica
Gaśnica

Hydrant
Hydrant

Przeciwpożarowy zbiornik wodny
Przeciwpożarowy zbiornik wodny

Klapa dymowa
Klapa dymowa

Piasek gaśniczy
Piasek gaśniczy

Droga pożarowa
Droga pożarowa

Droga pożarowa, nie zastawiać
Droga pożarowa, nie zastawiać

Brama pożarowa
Brama pożarowa

Punkt czerpania wody
Punkt czerpania wody

Do punktu czerpania wody
Do punktu czerpania wody

Gaśnica
Gaśnica

Hydrant
Hydrant

Syrena pożarowa
Syrena pożarowa

Wyjście na dach
Wyjście na dach

Sprzęt gaśniczy
Sprzęt gaśniczy

Kierunek drogi
Kierunek drogi

Nie zastawiaj sprzętu
Nie zastawiaj sprzętu
przeciwpożarowego

Klapa przeciwpożarowa
Klapa przeciwpożarowa

Ppoż. zbiornik wodny ..... m,
Ppoż. zbiornik wodny ..... m,
głębokość zbiornika ..... m
(wartości wg życzenia klienta)

Tekst wg zamówienia
Tekst wg zamówienia

Rewers znaków przeciwpożarowych
Rewers znaków przeciwpożarowych
(przyklejanych na szybach)

 

Zastosowanie znaków - wykonanie audytu oznakowania pozostaw specjalistom z Hazards Control.

obejrzyj też:

|znaki bezpieczeństwa|ocena zagrożenia wybuchem|plan ewakuacji|rozmieszczenie zakup i konserwacja gaśnic|

instrukcja-plan strony

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ppoż - kontakt